Trouwambtenaar

Je hebt een trouwambtenaar nodig om je huwelijk te voltrekken. Zonder een trouwambtenaar is jullie huwelijk niet geldig. Maar, wat doet een trouwambtenaar dan precies?

Een trouwambtenaar is een ambtenaar in Nederland die wordt benoemd door het gemeentebestuur met als taak om huwelijken tussen twee personen te voltrekken. Naast huwelijken mogen zij ook partnerschappen registreren.

Twee soorten trouwambtenaren

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen de ‘gewone’ ambtenaar van de burgerlijke stand (ABS), die naast het voltrekken van huwelijken ook met andere taken is belast en de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand (BABS), die alleen is belast met het voltrekken van huwelijken.

Ten aanzien van de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand mag de gemeente verlangen dat hij alle huwelijken sluit.

Ten aanzien van de ‘gewone’ ambtenaar van de burgerlijke stand kan onder omstandigheden rekening worden gehouden met gewetensbezwaren tegen bijvoorbeeld het sluiten van huwelijken tussen personen van hetzelfde geslacht. Uiteraard geldt bij beide soorten ambtenaren dat de gemeente organisatorisch dient te waarborgen dat de aanstaande bruisparen aan de wettelijke eisen van de betreffende gemeente dienen te voldoen.

Eed afleggen

Voordat een trouwambtenaar huwelijken mag voltrekken, moeten zij eerst een eed afleggen bij de rechtbank. In het Burgerlijk Wetboek staat hierover: De ambtenaar of de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand wordt tot zijn betrekking niet toegelaten dan na voor de arrondissementsrechtbank tot wier rechtsgebied de gemeente behoort waar hij voor het eerst wordt benoemd de navolgende eed dan wel belofte te hebben afgelegd: “Ik zweer/beloof dat ik de betrekking van ABS met eerlijkheid en nauwkeurigheid zal vervullen en dat ik de wettelijke voorschriften, burgerlijke stand betreffende, met de meeste nauwgezetheid zal opvolgen; dat ik voorts, tot het verkrijgen van mijn aanstelling, middellijk noch onmiddellijk, onder enige naam of voorwendsel, aan iemand iets heb gegeven of beloofd, en dat ik, om iets in deze te doen of te laten, van niemand enige beloften of geschenken zal aannemen. Zo waarlijk helpe mij God almachtig. Dat verklaar en beloof ik.”

Eisen vanuit de gemeente

Trouwambtenaren mogen twee personen in de echt verbinden, binnen de gemeente waarin zij werkzaam zijn. Het gemeentebestuur mag eisen stellen aan de trouwambtenaar zoals het spreken van een extra taal. Daarnaast is het natuurlijk van belang, maar geen vereiste, dat de trouwambtenaar in het huwelijk gelooft.

Huisbezoek

De meeste trouwambtenaren gaan vooraf bij het aanstaande bruidspaar op huisbezoek. Dit doen zij om het bruidspaar te leren kennen en zo de inhoud van de speech op hun af te stemmen. Vaak hebben ze een algemene speech die gebruikt kan worden bij last-minute huwelijken of huwelijken op het gratis moment in de gemeente. In deze twee gevallen is er geen tijd (of geld) voor het huisbezoek.

Speech van de trouwambtenaar

Wanneer de trouwambtenaar op huisbezoek is geweest, geeft hij of zij een persoonlijke speech gedurende de ceremonie. Iedere trouwambtenaar sluit de ceremonie af met de woorden:

“Jullie zijn voor mij, ambtenaar van de burgerlijke stand verschenen, om, in tegenwoordigheid van ons allen te verklaren dat je bereid bent je aan de wettelijke verplichtingen te houden. Ik verzoek de aanstaande echtgenoten op te staan, elkaar de rechterhand te geven en mijn vraag te beantwoorden:

(Naam) neemt u aan tot uw wettige echtgenote (naam) en belooft u trouw alle plichten te vervullen die de wet aan de huwelijkse staat verbindt…

Wat is daarop uw antwoord?

(naam) neemt u aan tot uw wettige echtgenoot (naam) en belooft u trouw alle plichten te vervullen die de wet aan de huwelijkse staat verbindt…

Wat is daarop uw antwoord?

Dan verklaar ik als (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand van de (naam gemeente) dat u vanaf nu als man en vrouw door de echt aan elkaar zijn verbonden.”

Uitwisselen van de ringen

Het uitwisselen van de ringen gebeurt pas als het bruidspaar door de echt aan elkaar zijn verbonden. Echter wil niet ieder bruidspaar ringen wisselen. Dit kan verschillende redenen hebben waarbij het bruidspaar:

  • ook nog kerkelijk trouwt en zal daarbij de ringen wisselen;
  • een tatoeage heeft (of zal) laten zetten;
  • de ringen al draagt en stelt op deze handeling geen prijs.

Gerelateerde artikelen